Teknologiforståelse må høyere opp på agendaen – Hopp i det!

Det er ingen grunn til å vente med å ta i bruk ny teknologi sier Jan Sollid Storehaug til oss når vi spør om hans alle viktigste råd til bedriftsledere. Digitaliseringen kommer som en tsunami over det ganske land, og den leder som ikke tar dette innover seg gir seg selv et rødt kort.

Vi har intervjuet Jan Sollid Storehaug som er serie gründer og i dag CEO for Cloudnames AS som er en spin off av .global som er Norges eneste kommersielle topp level registrar. Cloudnames leverer konsultasjon innen digital strategi og leverer nettsider som konverterer til et bestemt formål.

Omstillingen

God ledelse Handler i dag om å være bevist de nye trendene i markedet. Digitaliseringen og teknologiforståelse må mye høyere opp på agendaen hos de fleste ledere. Hvis de ikke kjenner til det som foregår i sitt marked eller i sekundærmarkeder så vil de miste sin plass. Konkurransen er nådeløs og for mange bedrifter kommer den egentlige konkurransen fra de store plattformeierne som Microsoft, Amazon, Alibaba, Google og facebook. De har tilgang til enorme mengder big data som benyttes til å utvikle nye produkter, tjenester og lese endringer i forbrukeradferd.

Alle ledere i bedrifter bør derfor tenke at dersom det kan digitaliseres, automatiseres og gjøres selvbetjent, så må akkurat det skje. Gjør ikke din bedrift det, kan du være sikker på at det utvikles en annen tjeneste som gjør nettopp det. De som ikke ser sin virksomhet i lys av dette taper denne konkurransen og potensielt store markedsandeler.

En del sier: «Vi ser jo at dette skjer, men skjer det så fort da?»

Svaret er: JA! Det skjer kanskje enda fortere. I USA er det en konkursbølge blant store varehus. Norge ligner mer på USA en vi tror, og den bølgen kan fort komme til Norge også. Derfor må vi bygge om måten kunder opplever handleprosessen på så kanskje vi kan stå i mot denne bølgen vi ser i USA. Vi må tenke mer kjøpsassistert handel. Flere ledere må få seg et gründermindset i sitt strategiarbeid. De må tenke på hvordan en startup ville ha angrepet de tjenester vi tilbyr i dag. Dette er essensielt for bedriftens eksistens på sikt sier Storehaug.

Bli ikke handlingslammet av alle endringene du skulle ha gjort

Mange firmaer sliter med at de går i den samme gamle tralten som de har gjort og lederne klarer ikke helt å omstille seg fordi de føler de har for mange ting de må gjøre samtidig. Da er det viktig å få i gang endring på noen få ting i stedet for å bli helt handlingslammet. Kundeopplevelsen blir fort dårlig dersom det ikke skjer noen verdens ting. Ta i bruk frilanstjenester og korte prosjekter for å få utført  små digitale justeringer og økt kundeopplevelse for foretar man seg ingen verdens ting blir kundeopplevelsen dårlig og kundene går andre steder.

Endret forbrukeradferd

Ledere må ha forståelse for at forbrukeradferden er i ferd med å endres dramatisk. Mange av endringene har pågått over lang tid, mens andre har kommet som lyn fra klar himmel.

For eksempel kan jeg jo nevne min egen familie hvor yngstemann på 7 år er fullstendig selvhjulpen på nettbrett og andre mobile enheter – det er det ikke mange voksne som er. Eldstemann på 19 år er i ferd med å gå inn i arbeidslivet har helt andre preferanser på bruk av tjenester enn det jeg selv har. Han ville for eksempel aldri ha besøkt en bank filial eller ringt kundetelefonen – Han ville ha gått rett inn på chate-funksjonen. Finnes ikke den, så velges en annen leverandør.

Hvis man da som leder i dag ikke tar dette innover seg og setter seg nøye inn i de endringene som er i ferd med å skje så kan kundetilstrømmingen stoppe veldig fort opp. Da har du ingen forutsetning for å forstå hvilke krav markedet stiller til deg. 

Se videoen her 

Pin It on Pinterest

Hjelp oss å dele!

Vi setter stor pris på om du kan dele dette med dine venner og alle som kan være interessert!