NYHETER

Forretningsjus for SMB – Med fokus på klientens verdier

Forfatter: Sven Krohn, Partner/advokat at Advokatfirmaet Frøysaa & Bjørkgård AS Hvordan skape, bevare og utvikle verdi i virksomheten? Det skjer ikke tilfeldig! Regelverk og rettsregler berører alle sidene ved en virksomhet, og jussen har således direkte betydning for...

read more

Aksjonærvtaler i SMB

Av advokat Sven Krohn, partner i Advokatfirmaet Frøysaa & Bjørkgård AS En aksjonæravtale er en avtale mellom eierne i selskapet vedrørende utøvelsen av aksjonærrettigheter i selskapet. Gjennom aksjonæravtalen reguleres interesseavveininger og kryssende hensyn....

read more

Kontrakter i næringslivet

Av advokat Sven Krohn, partner i Advokatfirmaet Frøysaa & Bjørkgård AS   1. VERDIUTVIKLING I SMB – VIKTIGHETEN AV KONTROLL PÅ KONTRAKTER Målrettet utvikling skjer gjennom den forvaltning, tilsyn og kontroll styret og ledelsen skal utføre. Selskapets verdiutvikling...

read more

Hva er markedsføring i 2018?

Hvordan skal man angripe denne labyrinten som også kalles markedsføring? Bedrifter er i dag i et krysningspunkt for hvordan markedsføringsbudsjettet skal gi mest mulig ROI (return of investment). Begrepet markedsføring kan tolkes både negativt og positivt. Hvordan man...

read more

Om lederskap og rammevilkår for SMB sektoren

Om lederskap og rammevilkår for SMB sektoren Bedriftsforbundet er en politisk interesse- og service organisasjon for små og mellomstore bedrifter. Rundt 90% av Norsk næringsliv er bedrifter med færre en 9 ansatte og disse står for 70% av verdiskapningen i Norge....

read more

VIDEO

Teknologiforståelse må høyere opp på agendaen – Hopp i det!

Intervju med Øystein Rannem Semmingsen fra Visma Mamut AS

Intervju med Nils Apeland fra Talerlisten

Intervju med Magne Uppman fra Snö Ventures

Intervju med Lars Rinnan fra Next Bridge Group

Intervju med Eirik Normann Hansen fra Itch Design

Intervju med Tor Olav Mørseth fra Digital Norway

Intervju med Terje Aarbog fra DHL Express

Intervju med Olaf Thommessen fra Bedriftsforbundet

Pin It on Pinterest

Hjelp oss å dele!

Vi setter stor pris på om du kan dele dette med dine venner og alle som kan være interessert!