Byrådsleder i Oslo, Raymond Johansen, ønsker å skape bedre samspill mellom det offentlige og startup-miljøene. De store endringene i offentlig sektor krever mer innovative tilnærminger, mindre byråkrati og åpenhet for feiling.

 

Av: Stian Moen, Markedskoordinator i Exhibition Management og Min Bedrift / Gründermessen

Galopperende utfordringer

Representantene fra Oslo Kommune og Innovasjon Norge var samstemte og visjonære der de på «Møteplass for Innovasjonsfelleskap» i Oslo Rådhus tegnet opp et bilde av framtidens Oslo.

– Vi må løpende forholde oss til utviklingstrekkene som har stor betydning for Oslo. Urbaniseringstrenden har gjort at Oslo er en av Europas hurtigst voksende byer, med over ti tusen nye innbyggere i året. Galopperende klimautfordringer, helsefarlig luftforurensning, store teknologiutfordringer, som digitaliseringen, fører til store omstillingsbehov. Utviklingstrekkene krever at vi agerer smartere og tenker mer innovativt framover, utdypet Johansen.

Innovasjonspartnerskap

Tidligere Møteplass-arrangement har hatt temaene grønne anskaffelser og sosialt entreprenørskap. I lys av nytt regelverk om offentlige anskaffelser var det riktig tid og sted til å sette innovasjonspartnerskap (eller powercouples, som det heter) mellom det offentlige og privat næringsliv på dagsorden. Det nye regelverket senker terskelen betydelig for at startups på lik linje med etablert næringsliv skal kunne delta på anbudskonkurranser fra kommunen. Et av målene er å skape tett samspill mellom det offentlige, privat næringsliv og frivillige framfor at de sitter på hver sine tuer.

På dagens møteplass fikk vi, i tillegg til Raymond Johansen, høre Nærings- og eierskapsbyråd Geir Lippestad, Anita Krohn Traaseth, Mona Skaret og Beatrice Pignatel fra Innovasjon Norge, Robert Steen fra byråd for finans og Kommunaldirektør Arild Sundberg.

Akutte behov

Der selve ordet «Innovasjon» ikke fremkommer i det hele tatt i forrige utgave av regelverk for offentlige anskaffelser, er det nå representert hele trettisyv ganger. Denne lille statistiske undersøkelsen sier i seg selv at nytenking er i førersetet når fremtidens Oslo (og kommuner for øvrig) skal utformes. Med dagens avisoverskrifter som bakteppe i tillegg, der Raymond Johansen i Aftenposten forklarte nåværende søppelkrise i Oslo og Telenor-sjef Sigve Brekke i VG uttalte bekymring over om Telenor eksisterer om ti år, levner det liten tvil at utviklingen allerede er hurtig akselererende og behovet for innovasjon akutt.

– Oslo må være en attraktiv hovedstad i den globale konkurransen om kompetanse og kapital. Det innebærer å være attraktiv for næringslivet og motivere til innovasjon som også kommer innbyggerne til gode. Vi må tenke integrerende på tvers av sektorer. Vi må utvide byens skaperkraft. Det må utvikles gode tjenester for en voksende og mangfoldig befolkning. Offenlige anskaffelser er et av de kraftigste virkemidlene vi har å tilby for å utvikle næringsliv og flere arbeidsplasser. Det må være en kort vei fra nye gode ideer til konkrete handlinger, sa Johansen.

Komplekse strukturer

– Det skjer allerede mye innovasjon i det offentlige, men det skrives det sjelden om. Det som det derimot skrives mye om er at utviklingen går for sakte, tungt byråkrati og at offentlig sektor mangler visjoner. Selv om mye av kritikken kan stemme er den ofte unyansert, sa Anita Krohn Traaseth fra Innovasjon Norge.
Traaseth peker på at det ikke mangler vilje til innovasjon i det offentlige i forhold til privat næringsliv. Det er derimot en større kompleksitet i strukturene som ofte hindrer en mer innovativ offentlig sektor.

Et nytt lovverk innen offentlige anskaffelser bør nok bidra til å løsne litt på den floken.

At næringslivet er i endring, kunne Traaseth avslutningsvis love:
– Det blir mer frustrasjon i tiden som kommer.

Pin It on Pinterest

Hjelp oss å dele!

Vi setter stor pris på om du kan dele dette med dine venner og alle som kan være interessert!