Hvordan skal man angripe denne labyrinten som også kalles markedsføring? Bedrifter er i dag i et krysningspunkt for hvordan markedsføringsbudsjettet skal gi mest mulig ROI (return of investment).

Begrepet markedsføring kan tolkes både negativt og positivt. Hvordan man tolker begrepet har ofte sin rot i hvordan man selv har opplevd effekt av markedsføring tidligere.

Har man hatt en dårlig opplevelse av markedsføring for sin bedrift tidligere, opplever man fort markedsføring som penger ut vinduet.

Sannheten er at markedsføring alltid vil gi flere kunder, økt salg og bedre omdømme, men kun om man velger de riktige kanalene, på riktig tidspunkt og med de riktige budskapene. Som et av landets største medie- og reklamebyrå, vet vi i Call2action at markedsføring hos bedrifter ofte blir nedprioritert på bakgrunn av tid, kompetanse eller forståelse.

”Vi har ikke tid til å markedsføre oss”

Markedsføring er ikke en knapp man trykker på for å få flere kunder. Det krever kompetanse, tid, interesse og et mål om hva man ønsker å oppnå. Noen bedriftsledere kan ha interesse, men svært få har tid eller kompetanse på området. Derfor blir markedsføringen i mange bedrifter dessverre nedprioritert.

Det medie- og reklamebyråer hører mest fra bedriftsledere er:

  • ”Vi trenger ikke markedsføring for vi er annerledes enn de andre”
  • ”Vi får kunder av å gjøre en god jobb, ikke ved å ha annonser på Google. Våre kunder er ikke på Google”
  • ”Vi har ikke tid til å drive med markedsføring”
  • ”I vår bransje må man banke på dører for å få kunder”
  • ”Vi prøvde Google og Facebook en gang og fikk ikke én kunde på det”

Gode markedsførere vet at ikke alle bedrifter vil ha like stor nytteverdi av å være tilstede på kanaler som Google, Facebook og YouTube. Faktum er likevel at dette gjelder et fåtall og at de aller fleste bedrifter vil oppleve svært god effekt av digital markedsføring om det blir utført på en god og strategisk måte.

Vår erfaring er at bedrifter som gir markedsføring en mulighet, i de fleste tilfeller blir overrasket over effekten det gir.

Konferansen du ikke vil gå glipp av!

Foredrag om kunstig intelligens, digital markedsføring, sosiale medier, nye teknologier, ledelse og andre tidsaktuelle tema. Stor utstilling. Reserver din billett til kommende arrangementer her:

BERGEN TRONDHEIMSTAVANGEROSLO

Resultatene kommer i form av økt salg i butikk og nettbutikk, økt trafikk til nettside, økt markedsandel og bedre omdømme.

Budskapet blir at for alle bedrifter som tidligere har forsøkt å markedsføre seg uten hell, må gi det et forsøk til. Bruk fagfolk og kompetente bedrifter som kan markedsføring og merk effekten av dette.

Hvordan bør man bruke markedsføringsbudsjettet sitt?

Det finnes utallige annonsetilbydere og kanaler som ønsker at du som bedriftsleder skal markedsføre bedriften din hos nettopp dem. Hvordan skal man vite hvilke kanaler og hvilke løsninger man bør velge? Spesielt viktig er dette spørsmålet for mindre bedrifter med lavt markedsføringsbudsjett. Da har man ikke råd til å prøve og feile.

Sannheten i dag er at hvilke kanaler og aktiviteter du bør utføre, har sitt svar i hvilken bransje du opererer i og ikke minst hvilken målgruppe du ønsker å nå ut til.

En feil flere aktører gjør, er å annonsere uten å ha en plan for hvem de ønsker å nå ut til.

Ofte blir annonsene generelle og har som formål å nå ut til ”flest mulig”. Det som skjer da er at man bruker masse penger på å nå ut til mennesker som ikke er i den riktige målgruppen.

Dette er dessverre også i større grad tilfellet når det kommer til aviser, radio og andre trykte medier. For noen bransjer er annonsering i trykte medier en god investering, men trenden er at annonsering i de tradisjonelle kanalene gir mindre tilbake enn det som var tilfellet før. Man kan bruke en sum på annonsering i avis og nå ut til 50000, men hvor mange av disse er i målgruppen din? Bruker du 50.000 på eksempelvis Google eller Facebook kan du velge å nå ut til nøyaktig de målgruppene du ønsker og i tillegg vil du nå langt flere.

Enkel matematikk tenker du gjerne? Ja, i de aller fleste tilfeller er det så enkelt.

Man skal likevel være klar over at noen målgrupper fortsatt reagerer bra på trykte medier. Spesielt om målgruppen din er den eldre garde.

Digital markedsføring er kommet for å bli

Konklusjonen blir at digitale medier både er nåtid og fremtid. Tiden vi lever i er i et brytningspunkt for markedsføring. Da det i all tid har vært trykte medier som har stått for majoriteten av annonsering for bedrifter, er markedsføring i dag på vei til å bli digitalisert. Hvor mange år det tar før digital markedsføring er tilnærmet enerådende er uvisst, men det blir ikke lenge til. Når dagens ungdommer vokser inn i arbeidslivet vil den digitale tilstedeværelsen være avgjørende for bedrifters suksess.

Sindre Bjerga

Content Manager, Call2action AS

Pin It on Pinterest

Hjelp oss å dele!

Vi setter stor pris på om du kan dele dette med dine venner og alle som kan være interessert!