Hvordan være attraktiv for engleinvestering

Tommy Dahlen (Partner i advokatfirmaet Arntzen de Besche) Foredraget vil ta for seg noen hovedkriterier som de fleste investorer legger til grunn for sine investeringsbeslutninger og hvordan man kan innrette seg for å øke sannsynligheten for å tiltrekke seg...

Pin It on Pinterest