Aksjonærvtaler i SMB

Aksjonærvtaler i SMB

Av advokat Sven Krohn, partner i Advokatfirmaet Frøysaa & Bjørkgård AS En aksjonæravtale er en avtale mellom eierne i selskapet vedrørende utøvelsen av aksjonærrettigheter i selskapet. Gjennom aksjonæravtalen reguleres interesseavveininger og kryssende hensyn....
Kontrakter i næringslivet

Kontrakter i næringslivet

Av advokat Sven Krohn, partner i Advokatfirmaet Frøysaa & Bjørkgård AS   1. VERDIUTVIKLING I SMB – VIKTIGHETEN AV KONTROLL PÅ KONTRAKTER Målrettet utvikling skjer gjennom den forvaltning, tilsyn og kontroll styret og ledelsen skal utføre. Selskapets...
Hva er markedsføring i 2018?

Hva er markedsføring i 2018?

Hvordan skal man angripe denne labyrinten som også kalles markedsføring? Bedrifter er i dag i et krysningspunkt for hvordan markedsføringsbudsjettet skal gi mest mulig ROI (return of investment). Begrepet markedsføring kan tolkes både negativt og positivt. Hvordan man...

Pin It on Pinterest